• Al. Niepodległości 73/41 Warszawa
  • Telefon: 661 128 485
  • Napisz do nas! fzmiany@gmail.com

Czemu służy pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Konsultacja rozpoczynająca psychoterapię pozwala rozpoznać charakter trudności, z jakimi zmaga się osoba zgłaszająca się po pomoc a także służy przyjrzeniu się bliżej oczekiwaniom i potrzebom.

W zależności od indywidualnej sytuacji zajmuje od 1-3 wstępnych spotkań podczas których wspólnie określany jest możliwy obszar pracy terapeutycznej i możliwe cele terapii. Podczas tych konsultacji zostają też omówione podstawowe warunki terapii (czas trwania leczenia, regularność spotkań, odpłatność za sesje itd.).

Ich wynikiem jest podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i dobranie najlepszej i najbardziej efektywnej formy pomocy (np. wskazanie innych sposobów rozwiązania problemu, np. kontakt z lekarzem.

Częściej jednak konsultacje są wstępem do dłuższego kontaktu terapeutycznego. Jego długość jest ustalana wspólnie z klientem. Czasami, przy pracy nad konkretnym, aktualnym problemem, wymagającym znalezienia rozwiązania, wystarcza kilka – kilkanaście spotkań. Czasem jednak potrzebna jest głębsza i bardziej długotrwała praca która może trwać nawet kilka lat. Taka praca nastawiona jest na głębsze poznanie siebie i w konsekwencji trwałą zmianę sposobu funkcjonowania w taki sposób, by móc czerpać z życia więcej satysfakcji.

WYKONAJ PIERWSZY KROK W STRONĘ ZMIANY