Badanie psychologiczne dotyczy głównie ustalenia pełnego stanu psychicznego danej osoby, w tym stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Testy wykonujemy w zależności od tego, z czym zgłasza się osoba badana i w jakim obszarze doświadcza największych trudności. Do badań psychologiczno-diagnostycznych wykorzystujemy wystandaryzowane testy* inteligencji, osobowości, neuropsychologiczne.

Wyniki badań psychologicznych pomogą m.in w:

stwierdzeniu występowania zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowychoszacowaniu poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, (ocena neoropsychologiczna: badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego)ocenie stanu emocjonalnego,ustaleniu profilu osobowości,sprawdzeniu umiejętności społecznych,określeniu punktu wyjścia do planowania psychoterapii,diagnozie psychologicznej dziecka

* – Testy, z których korzystamy to profesjonalne narzędzia psychometryczne stworzone przez Pracownię Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Testy te mają charakter diagnostyczny, stąd też mogą je przeprowadzać, a także interpretować wyłącznie dyplomowani psycholodzy.